Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 3 (2014) Integrovaná výučba odborného prekladu Details   PDF
Zuzana Kraviarová
 
No 2 (2013) Interpretácia originálneho a prekladového textu v diele N. Hawthorna Šarlátové písmeno Details   PDF
Veronika Belavá
 
No 7 (2018) Interpretácia prekladu diela C. Cowellovej Ako si vycvičiť draka Details   PDF
Mária Hrozáňová
 
No 5 (2016) Interpretácia prekladu diela D. Walliamsa Babka gaunerka Details   PDF
Mária Hrozáňová
 
No 7 (2018) Intertextualita v poviedke Lorda Dunsanyho Carcassonne Details   PDF
Matej Martinkovič
 
No 1 (2012) Investigation into the Peculiarities of Slovak to English Translation on the Basis of Parallel Texts Details   PDF
Xénia Liashuk
 
No 6 (2017) K metodológii skúmania v humanitných vedách Details   PDF
Mariana Bachledová
 
No 1 (2012) K niektorým chybám neodborných prekladateľov pri preklade z angličtiny Details   PDF
Lýdia Machová
 
No 11 (2022) K prekladu reálií v románe Guzeľ Jachinovej Zulejka otvára oči Details   PDF
Veronika Goldiňáková
 
No 5 (2016) K prekladu zástupných výrazov a slovných spojení v beletrii Details   PDF
Dominika Uhríková
 
No 3 (2014) Kam až siaha práca audiovizuálneho prekladateľa? Formy sprístupnenia AV diel nepočujúcim a nevidiacim Details   PDF
Lucia Kozáková
 
No 10 (2021) Komentovaný preklad na Slovensku Details   PDF
Lukáš Bendík
 
No 4 (2015) Komparatívna analýza slovenských prekladov poviedky J. Cortázara La casa tomada Details   PDF
Pavol Briatka
 
No 11 (2022) Koncepcia kritiky prekladu pre čitateľa bez translatologického vzdelania Details   PDF
Šimon Kotvas
 
No 7 (2018) Koncepcia v preklade Details   PDF
Marián Kabát
 
No 10 (2021) Kontextuálny model tlmočenia Details   PDF
Pavol Šveda
 
No 4 (2015) Kritika prekladu poviedky H. Quirogu Mŕtvy muž Details   PDF
Zuzana Kormaňáková
 
No 1 (2012) Kultúrne špecifiká lexika v preklade Details   PDF
Ľudmila Adamová
 
No 9 (2020) LEXIKÁLNE A INÉ ŠPECIFIKÁ PREKLADU TITULKOV K VYBRANÉMU AUDIOVIZUÁLNEMU DIELU Details   PDF
Jana Ukušová
 
No 4 (2015) Literatúra na mieru Details   PDF
Stanislava Nichtová
 
No 11 (2022) Lokalizovať či nelokalizovať? O slovenčine a lokalizácií v ére moderných technológií Details   PDF
Mária Koscelníková
 
No 8 (2019) Manifest trnavskej skupiny o prekladaní poézie: "Poéziu nech prekladajú len básnici" Details   PDF
Jana Ukušová
 
No 3 (2014) Miroslav Válek po anglicky: preklad ako dotyk sprostredkujúci prirodzenosť Details   PDF
Igor Tyšš
 
No 2 (2013) Možnosti prekladu interkultúrneho dedičstva karpatských Nemcov v kontexte Bratislavského kraja Details   PDF
Ján Markech
 
No 2 (2013) Multikultúrne špecifiká v preklade prózy amerických etnických menšín. Interpretácia a analýza originálu a prekladu románu K. Hosseiniho Details   PDF
Emília Janecová
 
26 - 50 of 145 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>