No 7 (2018)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Slovo na úvod PDF
Lucia Paulínyová 5-7

Štúdie

Preklad a adaptácia proprií v animovaných filmoch pre deti PDF
Adriana Bukaiová 11-30
Interpretácia prekladu diela C. Cowellovej Ako si vycvičiť draka PDF
Mária Hrozáňová 31-43
Koncepcia v preklade PDF
Marián Kabát 44-54
Titulkovanie videohier na Slovensku PDF
Mária Koscelníková 55-70
Význam prekladateľskej koncepcie v audiovizuálnom preklade PDF
Beáta Macková 71-91
Intertextualita v poviedke Lorda Dunsanyho Carcassonne PDF
Matej Martinkovič 92-102
Analýza prekladu špecifickej lexiky v diele R. Dahla Kamoš obor PDF
Lucia Podlucká 103-116
Recepcia dystopickej a prekladovej literatúry na Slovensku PDF
Lívia Schlencová 117-128
Tvorba titulkov k divadelným predstaveniam ako špecifický typ translačného procesu PDF
Kristína Svrčková 129-141