No 11 (2022)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Slovo na úvod PDF
Lucia Paulínyová 5-7

Štúdie

Preklad piesní v audiovizuálnych dielach PDF
Valentína Gardošíková 11-30
K prekladu reálií v románe Guzeľ Jachinovej Zulejka otvára oči PDF
Veronika Goldiňáková 31-39
Prekladateľské postupy pri preklade irónie v diele Emma od Jane Austinovej PDF
Anna Kompasová 40-51
Koncepcia kritiky prekladu pre čitateľa bez translatologického vzdelania PDF
Šimon Kotvas 52-69
Dabingový preklad animovaných audiovizuálnych diel určených na kinodistribúciu PDF
Júlia Mackovová 70-93
Prehľad najdôležitejších zistení z prieskumu o vplyve pandémie COVID-19 na didaktiku konzekutívneho tlmočenia PDF
Erika Skálová 94-110
Preklad vulgarizmov PDF
Róbert Špánik 111-125

Rozhovor

Lokalizovať či nelokalizovať? O slovenčine a lokalizácií v ére moderných technológií PDF
Mária Koscelníková 129-138
Projektový manažment v preklade alebo ako nenahnevať prekladateľa, agentúru ani klienta PDF
Richard Varga 139-142

Cena Antona Popoviča za teóriu a kritiku prekladu

Problematika redukcie v dabingovom preklade a preklade titulkov vo filme Vražda v Orient Exprese PDF
Simona Petková 145-156