No 5 (2016)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Stručne na úvod PDF
Alojz Keníž 5-6

Štúdie

Treba skúmať projektový manažment v preklade? PDF
Zuzana Angelovičová 9-23
Vybrané poznámky k slovenskému prekladu seriálu Glee v kontraste s jeho českou verziou alebo Ako vyzerá (ne)profesionálny preklad PDF
Ester Demjanová 24-39
Titulkovanie pre nepočujúcich v slovenskom kontexte PDF
Veronika Fraňová 40-52
Interpretácia prekladu diela D. Walliamsa Babka gaunerka PDF
Mária Hrozáňová 53-64
Preklad mien postáv v diele Dievča, ktoré oboplávalo čarokraj v lodi vlastnej výroby PDF
Katarína Kopčanová 65-75
Návrh hodnotiaceho formulára na tlmočnícku sebareflexiu pri simultánnom tlmočení PDF
Lýdia Machová 76-90
Typy audiovizuálneho prekladu včera a dnes PDF
Lucia Paulínyová 91-104
O niektorých aspektoch používania symbolov v dielach J. R. R. Tolkiena a hľadaní adekvátnych ekvivalentov v slovenskom preklade PDF
Ivo Poláček 105-111
Sebareflexia vlastného prekladu predložiek: interferencia pri preklade z tretieho jazyka do druhého a naopak PDF
Zuzana Rajčáková 112-123
Hry o život v slovenskom preklade: využitie imagenu a výrazovej sústavy pri kritike prekladu PDF
Lívia Schlencová 124-134
Prechod medzi konzekutívnym a simultánnym tlmočením a organizácia štúdia tlmočenia na Slovensku PDF
Pavol Šveda 135-149
K prekladu zástupných výrazov a slovných spojení v beletrii PDF
Dominika Uhríková 150-161
Prekladateľské oriešky v dielach Alica v krajine zázrakov a Za zrkadlom PDF
Katarína Václaviková 162-172
Výhody a nevýhody nástrojov CAT v praxi PDF
Barbora Vinczeová 173-182