No 4 (2015)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Úvodné slovo PDF
Alojz Keníž 5-6

Štúdie

Komparatívna analýza slovenských prekladov poviedky J. Cortázara La casa tomada PDF
Pavol Briatka 9-20
Porovnávacia analýza dvoch prekladov jednej prekladateľky PDF
Lucia Dutková 21-40
O slovenskom preklade knihy H. Quirogu Rozprávky z pralesa PDF
Jana Eldesová 41-56
Pár poznámok k nástrahám audiovizuálneho prekladu reality show PDF
Marián Kabát 57-66
Špecifiká práce prekladateľa s translatologickým vzdelaním a bez translatologického vzdelania PDF
Veronika Kozárová 67-84
Využitie nástrojov sebareflexie vo výučbe tlmočenia na slovenských univerzitách PDF
Lýdia Machová 85-102
Dabingový prekladateľ a dabingový úpravca: teoreticky a prakticky PDF
Lucia Paulínyová 103-119
Postoj študentov translatológie k nástrojom CAT PDF
Magdaléna Ursínyová 120-127
Súdny tlmočník na Slovensku a vo Veľkej Británii PDF
Barbora Vinczeová 128-137
Opodstatnenosť výskumu audiovizuálneho prekladu na Slovensku PDF
Ján Želonka 138-148

Cena Antona Popoviča za teóriu a kritiku prekladu

Literatúra na mieru PDF
Stanislava Nichtová 151-156
Atribúty poetického prekladu PDF
Beáta Takáčová 157-163
Kritika prekladu poviedky H. Quirogu Mŕtvy muž PDF
Zuzana Kormaňáková 164-168