No 10 (2021)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Úvodné slovo PDF
Lucia Paulínyová 5-7

Štúdie

Komentovaný preklad na Slovensku PDF
Lukáš Bendík 11-25
Špecifiká prekladu písomných informácií pre užívateľov liekov PDF
Dominika Litviaková 26-36
Terminologická norma a preklad sofvérovej terminológie PDF
Veronika Litviková 37-51
Sociologický obrat PDF
Matej Martinkovič 52-63
Porovnanie strojového a humánneho prekladu terminológie PDF
Diana Pavlíková 64-77
Vzťah pamäte a skúsenostného komplexu v kontexte prípravy na tlmočenie PDF
Lucia Podlucká 78-98
Vplyv predprekladovej recepcie na kvalitu prekladu PDF
Martina Smáková 99-112
Slovenská literatúra v preklade (2014-2019) PDF
Ivana Staviarska 113-128
Kontextuálny model tlmočenia PDF
Pavol Šveda 129-140

Rozhovor

Prekladopédia 4: Audiovizuálny preklad v skratke PDF
Lucia Paulínyová 143-146
Prekladopédia 5: Čo potrebujem na prácu prekladateľa v EÚ? PDF
Emília Andrejová 147-150