No 8 (2019)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Niekoľko slov na úvod PDF
Lucia Paulínyová 7-8

Štúdie

Challenges and Approaches When Translating Non-literary Texts from Slovak into English PDF
Peter Barrer 11-20
Pár poznámok k špecifikám lokalizácie PDF
Marián Kabát 21-34
Porovnanie lokalizácie videohier a neherného softvéru na Slovensku PDF
Katarína Marčanová 35-48
Traja pátrači a záhada rýmovaného slangu v preklade PDF
Lucia Podlucká 49-58
Niekoľko poznámok k aktuálnym trendom používania anglických výrazov na webstránkach slovenských marketingových agentúr PDF
Zuzana Šrámková 59-74
Manifest trnavskej skupiny o prekladaní poézie: "Poéziu nech prekladajú len básnici" PDF
Jana Ukušová 75-83
Práca kontrolóra prekladov v prekladateľskej agentúre PDF
Katarína Václaviková 84-96
Dabing ako rozhodujúci faktor pri recepcii audiovizuálneho diela? PDF
Michaela Wolkommerová 97-110

Rozhovor

Rozhovor PDF
Martin Kubuš 113-117

Cena Antona Popoviča za teóriu a kritiku prekladu

Analýza prekladu vulgarizmov vo filme Magic Mike PDF
Nikoleta Račková 121-130