Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 2 (2013) Na hranici možného: porovnanie slovenského a českého prekladu Kráľa Abu Details   PDF
Dominika Uhríková
 
No 2 (2013) Nástrahy audiovizuálneho prekladu v seriáli Dr. House Details   PDF
Lucia Kozáková
 
No 5 (2016) Návrh hodnotiaceho formulára na tlmočnícku sebareflexiu pri simultánnom tlmočení Details   PDF
Lýdia Machová
 
No 8 (2019) Niekoľko poznámok k aktuálnym trendom používania anglických výrazov na webstránkach slovenských marketingových agentúr Details   PDF
Zuzana Šrámková
 
No 1 (2012) Niekoľko slov na úvod Details   PDF
Alojz Keníž
 
No 8 (2019) Niekoľko slov na úvod Details   PDF
Lucia Paulínyová
 
No 5 (2016) O niektorých aspektoch používania symbolov v dielach J. R. R. Tolkiena a hľadaní adekvátnych ekvivalentov v slovenskom preklade Details   PDF
Ivo Poláček
 
No 4 (2015) O slovenskom preklade knihy H. Quirogu Rozprávky z pralesa Details   PDF
Jana Eldesová
 
No 4 (2015) Opodstatnenosť výskumu audiovizuálneho prekladu na Slovensku Details   PDF
Ján Želonka
 
No 4 (2015) Pár poznámok k nástrahám audiovizuálneho prekladu reality show Details   PDF
Marián Kabát
 
No 8 (2019) Pár poznámok k špecifikám lokalizácie Details   PDF
Marián Kabát
 
No 6 (2017) Pár slov na úvod Details   PDF
Alojz Keníž
 
No 9 (2020) PÄŤDESIAT ODTIEŇOV SIVEJ ALEBO ÚSKALIA PREKLADU Z DRUHEJ RUKY Details   PDF
Lukáš Bendík
 
No 8 (2019) Porovnanie lokalizácie videohier a neherného softvéru na Slovensku Details   PDF
Katarína Marčanová
 
No 10 (2021) Porovnanie strojového a humánneho prekladu terminológie Details   PDF
Diana Pavlíková
 
No 4 (2015) Porovnávacia analýza dvoch prekladov jednej prekladateľky Details   PDF
Lucia Dutková
 
No 4 (2015) Postoj študentov translatológie k nástrojom CAT Details   PDF
Magdaléna Ursínyová
 
No 9 (2020) POSTUPY A STRATÉGIE V TVORBE AUDIOKOMENTÁRA PRE NEVIDIACEHO DETSKÉHO DIVÁKA Details   PDF
Adriana Bukaiová
 
No 1 (2012) Poznámky k slovenskému prekladu poviedky Jorgeho Luisa Borgesa TLON, UQBAR, ORBIS TERTIUS Details   PDF
Barbara Ďurčová
 
No 6 (2017) Práca dabingového prekladateľa z pohľadu dabingových hercov Details   PDF
Lucia Paulínyová
 
No 8 (2019) Práca kontrolóra prekladov v prekladateľskej agentúre Details   PDF
Katarína Václaviková
 
No 9 (2020) PRAKTICKÉ ASPEKTY KONTROLY PREKLADU Details   PDF
Katarína Václaviková
 
No 2 (2013) Praktické využitie výrazovej sústavy pri kritike prekladu Details   PDF
Zuzana Kraviarová
 
No 5 (2016) Prechod medzi konzekutívnym a simultánnym tlmočením a organizácia štúdia tlmočenia na Slovensku Details   PDF
Pavol Šveda
 
No 11 (2022) Prehľad najdôležitejších zistení z prieskumu o vplyve pandémie COVID-19 na didaktiku konzekutívneho tlmočenia Details   PDF
Erika Skálová
 
51 - 75 of 145 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>