No 1 (2012)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Niekoľko slov na úvod PDF
Alojz Keníž 6-7

Štúdie

Kultúrne špecifiká lexika v preklade PDF
Ľudmila Adamová 9-16
Preložil: Kolektív prekladateľov PDF
Martin Djovčoš, Ľubica Pliešovská 17-21
Preklad pre audiovizuálne médiá v kontexte slovenskej teórie, kritiky a didaktiky prekladu PDF
Emília Janecová 22-28
Problematika prekladu funkčných mien v diele J. R. R. Tolkiena Pán prsteňov PDF
Daniela Klučariková 29-34
Preklad vlastných mien: štúdia potenciality textu PDF
Milan Kopecký 35-43
Preklad mien, titulov a oslovení v historickom románe PDF
Lucia Kozáková 44-53
Investigation into the Peculiarities of Slovak to English Translation on the Basis of Parallel Texts PDF
Xénia Liashuk 54-60
K niektorým chybám neodborných prekladateľov pri preklade z angličtiny PDF
Lýdia Machová 61-71
Vlastné podstatné mená v informačno-propagačných textoch PDF
Jitka Parobeková 72-77
Analýza prekladu básní Emily Dickinsonovej PDF
Katarína Sojčáková 78-88
Preklad dramatických textov alebo prekladateľ ako herec bez javiska PDF
Zuzana Starovecká 89-97
Spôsoby terminologickej prípravy pri simultánnom tlmočení PDF
Pavol Šveda 98-105
Analýza prekladu knihy R. Dahla Matilda PDF
Laura Zajacová 106-114

Cena Antona Popoviča za teóriu a kritiku prekladu

Poznámky k slovenskému prekladu poviedky Jorgeho Luisa Borgesa TLON, UQBAR, ORBIS TERTIUS PDF
Barbara Ďurčová 116-122
Ideologický aspekt v preklade PDF
Ľuboš Sajda 123-127
Analýza originálneho a prekladového textu na diele Stephanie Meyerovej SÚMRAK PDF
Ivona Konfálová 128-137