Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 9 (2020) PREHĽAD VÝSKUMU V OBLASTI DIDAKTIKY TLMOČENIA NA SLOVENSKU Details   PDF
Lucia Podlucká
 
No 7 (2018) Preklad a adaptácia proprií v animovaných filmoch pre deti Details   PDF
Adriana Bukaiová
 
No 1 (2012) Preklad dramatických textov alebo prekladateľ ako herec bez javiska Details   PDF
Zuzana Starovecká
 
No 5 (2016) Preklad mien postáv v diele Dievča, ktoré oboplávalo čarokraj v lodi vlastnej výroby Details   PDF
Katarína Kopčanová
 
No 1 (2012) Preklad mien, titulov a oslovení v historickom románe Details   PDF
Lucia Kozáková
 
No 11 (2022) Preklad piesní v audiovizuálnych dielach Details   PDF
Valentína Gardošíková
 
No 1 (2012) Preklad pre audiovizuálne médiá v kontexte slovenskej teórie, kritiky a didaktiky prekladu Details   PDF
Emília Janecová
 
No 1 (2012) Preklad vlastných mien: štúdia potenciality textu Details   PDF
Milan Kopecký
 
No 11 (2022) Preklad vulgarizmov Details   PDF
Róbert Špánik
 
No 2 (2013) Preklad záhrobnej fantasy. Analýza prekladov žánrových motívov fantasy v knihe The Graveyard Book Details   PDF
Igor Tyšš
 
No 5 (2016) Prekladateľské oriešky v dielach Alica v krajine zázrakov a Za zrkadlom Details   PDF
Katarína Václaviková
 
No 11 (2022) Prekladateľské postupy pri preklade irónie v diele Emma od Jane Austinovej Details   PDF
Anna Kompasová
 
No 9 (2020) PREKLADOPÉDIA 2: GAME OF THRONES V SLOVENČINE Details   PDF
Lucia Halová
 
No 9 (2020) PREKLADOPÉDIA 2: GAME OF THRONES V SLOVENČINE Details   PDF
Barbora Kráľová
 
No 9 (2020) PREKLADOPÉDIA 3: AKO ZAČAŤ NA VOĽNEJ NOHE AKO PREKLADATEĽ A TLMOČNÍK Details   PDF
Linda Magáthová
 
No 10 (2021) Prekladopédia 4: Audiovizuálny preklad v skratke Details   PDF
Lucia Paulínyová
 
No 10 (2021) Prekladopédia 5: Čo potrebujem na prácu prekladateľa v EÚ? Details   PDF
Emília Andrejová
 
No 2 (2013) Prekladová literatúra pre deti a mládež na Slovensku po roku 2000 Details   PDF
Katarína Koreňová
 
No 1 (2012) Preložil: Kolektív prekladateľov Details   PDF
Martin Djovčoš, Ľubica Pliešovská
 
No 1 (2012) Problematika prekladu funkčných mien v diele J. R. R. Tolkiena Pán prsteňov Details   PDF
Daniela Klučariková
 
No 11 (2022) Problematika redukcie v dabingovom preklade a preklade titulkov vo filme Vražda v Orient Exprese Details   PDF
Simona Petková
 
No 11 (2022) Projektový manažment v preklade alebo ako nenahnevať prekladateľa, agentúru ani klienta Details   PDF
Richard Varga
 
No 7 (2018) Recepcia dystopickej a prekladovej literatúry na Slovensku Details   PDF
Lívia Schlencová
 
No 9 (2020) Revue svetovej literatúry v kontexte Pražskej jari Details   PDF
Zuzana Bujačková
 
No 8 (2019) Rozhovor Details   PDF
Martin Kubuš
 
76 - 100 of 145 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>