Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 1 (2012) Preklad pre audiovizuálne médiá v kontexte slovenskej teórie, kritiky a didaktiky prekladu Details   PDF
Emília Janecová
 
No 1 (2012) Preklad vlastných mien: štúdia potenciality textu Details   PDF
Milan Kopecký
 
No 2 (2013) Preklad záhrobnej fantasy. Analýza prekladov žánrových motívov fantasy v knihe The Graveyard Book Details   PDF
Igor Tyšš
 
No 5 (2016) Prekladateľské oriešky v dielach Alica v krajine zázrakov a Za zrkadlom Details   PDF
Katarína Václaviková
 
No 9 (2020) PREKLADOPÉDIA 2: GAME OF THRONES V SLOVENČINE Details   PDF
Lucia Halová
 
No 9 (2020) PREKLADOPÉDIA 2: GAME OF THRONES V SLOVENČINE Details   PDF
Barbora Kráľová
 
No 9 (2020) PREKLADOPÉDIA 3: AKO ZAČAŤ NA VOĽNEJ NOHE AKO PREKLADATEĽ A TLMOČNÍK Details   PDF
Linda Magáthová
 
No 10 (2021) Prekladopédia 4: Audiovizuálny preklad v skratke Details   PDF
Lucia Paulínyová
 
No 10 (2021) Prekladopédia 5: Čo potrebujem na prácu prekladateľa v EÚ? Details   PDF
Emília Andrejová
 
No 2 (2013) Prekladová literatúra pre deti a mládež na Slovensku po roku 2000 Details   PDF
Katarína Koreňová
 
No 1 (2012) Preložil: Kolektív prekladateľov Details   PDF
Martin Djovčoš, Ľubica Pliešovská
 
No 1 (2012) Problematika prekladu funkčných mien v diele J. R. R. Tolkiena Pán prsteňov Details   PDF
Daniela Klučariková
 
No 7 (2018) Recepcia dystopickej a prekladovej literatúry na Slovensku Details   PDF
Lívia Schlencová
 
No 9 (2020) Revue svetovej literatúry v kontexte Pražskej jari Details   PDF
Zuzana Bujačková
 
No 8 (2019) Rozhovor Details   PDF
Martin Kubuš
 
No 5 (2016) Sebareflexia vlastného prekladu predložiek: interferencia pri preklade z tretieho jazyka do druhého a naopak Details   PDF
Zuzana Rajčáková
 
No 6 (2017) Sen noci svätojánskej v pôvodnej výslovnosti Details   PDF
Martin Majzlík
 
No 10 (2021) Slovenská literatúra v preklade (2014-2019) Details   PDF
Ivana Staviarska
 
No 7 (2018) Slovo na úvod Details   PDF
Lucia Paulínyová
 
No 10 (2021) Sociologický obrat Details   PDF
Matej Martinkovič
 
No 4 (2015) Špecifiká práce prekladateľa s translatologickým vzdelaním a bez translatologického vzdelania Details   PDF
Veronika Kozárová
 
No 2 (2013) Špecifiká prekladu audiovizuálnych textov: polysemiotický rozmer audiovizuálneho prekladu Details   PDF
Ján Želonka
 
No 10 (2021) Špecifiká prekladu písomných informácií pre užívateľov liekov Details   PDF
Dominika Litviaková
 
No 1 (2012) Spôsoby terminologickej prípravy pri simultánnom tlmočení Details   PDF
Pavol Šveda
 
No 5 (2016) Stručne na úvod Details   PDF
Alojz Keníž
 
76 - 100 of 134 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>