Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 5 (2016) Sebareflexia vlastného prekladu predložiek: interferencia pri preklade z tretieho jazyka do druhého a naopak Details   PDF
Zuzana Rajčáková
 
No 6 (2017) Sen noci svätojánskej v pôvodnej výslovnosti Details   PDF
Martin Majzlík
 
No 10 (2021) Slovenská literatúra v preklade (2014-2019) Details   PDF
Ivana Staviarska
 
No 7 (2018) Slovo na úvod Details   PDF
Lucia Paulínyová
 
No 11 (2022) Slovo na úvod Details   PDF
Lucia Paulínyová
 
No 10 (2021) Sociologický obrat Details   PDF
Matej Martinkovič
 
No 4 (2015) Špecifiká práce prekladateľa s translatologickým vzdelaním a bez translatologického vzdelania Details   PDF
Veronika Kozárová
 
No 2 (2013) Špecifiká prekladu audiovizuálnych textov: polysemiotický rozmer audiovizuálneho prekladu Details   PDF
Ján Želonka
 
No 10 (2021) Špecifiká prekladu písomných informácií pre užívateľov liekov Details   PDF
Dominika Litviaková
 
No 1 (2012) Spôsoby terminologickej prípravy pri simultánnom tlmočení Details   PDF
Pavol Šveda
 
No 5 (2016) Stručne na úvod Details   PDF
Alojz Keníž
 
No 3 (2014) Stručný prehľad techník tlmočníckej notácie Details   PDF
Lýdia Machová
 
No 9 (2020) ŠTYLISTICKÁ PRÍRUČKA AKO SÚČASŤ PROCESU LOKALIZÁCIE Details   PDF
Marián Kabát
 
No 6 (2017) Súčasné tendencie americkej translatológie: Návrat k Schleiermacherovej dichotómii? Details   PDF
Matej Laš
 
No 4 (2015) Súdny tlmočník na Slovensku a vo Veľkej Británii Details   PDF
Barbora Vinczeová
 
No 10 (2021) Terminologická norma a preklad sofvérovej terminológie Details   PDF
Veronika Litviková
 
No 5 (2016) Titulkovanie pre nepočujúcich v slovenskom kontexte Details   PDF
Veronika Fraňová
 
No 7 (2018) Titulkovanie videohier na Slovensku Details   PDF
Mária Koscelníková
 
No 8 (2019) Traja pátrači a záhada rýmovaného slangu v preklade Details   PDF
Lucia Podlucká
 
No 3 (2014) Translation into a foreign language: theoretical aspect Details   PDF
Xenia Liashuk
 
No 5 (2016) Treba skúmať projektový manažment v preklade? Details   PDF
Zuzana Angelovičová
 
No 6 (2017) Triangulácia štyroch typov hodnotenia simultánneho tlmočenia Details   PDF
Lýdia Machová
 
No 7 (2018) Tvorba titulkov k divadelným predstaveniam ako špecifický typ translačného procesu Details   PDF
Kristína Svrčková
 
No 5 (2016) Typy audiovizuálneho prekladu včera a dnes Details   PDF
Lucia Paulínyová
 
No 9 (2020) UPLATŇOVANIE HISTORIZÁCIE-MODERNIZÁCIE V RÁMCI PREKLADOVEJ SÉRIE PROGLASU Details   PDF
Dominik Vančo
 
101 - 125 of 145 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>