Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 3 (2014) Stručný prehľad techník tlmočníckej notácie Details   PDF
Lýdia Machová
 
No 9 (2020) ŠTYLISTICKÁ PRÍRUČKA AKO SÚČASŤ PROCESU LOKALIZÁCIE Details   PDF
Marián Kabát
 
No 6 (2017) Súčasné tendencie americkej translatológie: Návrat k Schleiermacherovej dichotómii? Details   PDF
Matej Laš
 
No 4 (2015) Súdny tlmočník na Slovensku a vo Veľkej Británii Details   PDF
Barbora Vinczeová
 
No 10 (2021) Terminologická norma a preklad sofvérovej terminológie Details   PDF
Veronika Litviková
 
No 5 (2016) Titulkovanie pre nepočujúcich v slovenskom kontexte Details   PDF
Veronika Fraňová
 
No 7 (2018) Titulkovanie videohier na Slovensku Details   PDF
Mária Koscelníková
 
No 8 (2019) Traja pátrači a záhada rýmovaného slangu v preklade Details   PDF
Lucia Podlucká
 
No 3 (2014) Translation into a foreign language: theoretical aspect Details   PDF
Xenia Liashuk
 
No 5 (2016) Treba skúmať projektový manažment v preklade? Details   PDF
Zuzana Angelovičová
 
No 6 (2017) Triangulácia štyroch typov hodnotenia simultánneho tlmočenia Details   PDF
Lýdia Machová
 
No 7 (2018) Tvorba titulkov k divadelným predstaveniam ako špecifický typ translačného procesu Details   PDF
Kristína Svrčková
 
No 5 (2016) Typy audiovizuálneho prekladu včera a dnes Details   PDF
Lucia Paulínyová
 
No 9 (2020) UPLATŇOVANIE HISTORIZÁCIE-MODERNIZÁCIE V RÁMCI PREKLADOVEJ SÉRIE PROGLASU Details   PDF
Dominik Vančo
 
No 4 (2015) Úvodné slovo Details   PDF
Alojz Keníž
 
No 3 (2014) Úvodné slovo Details   PDF
Alojz Keníž
 
No 9 (2020) Úvodné slovo Details   PDF
Lucia Paulínyová
 
No 9 (2020) Úvodné slovo Details   PDF
Lucia Paulínyová
 
No 10 (2021) Úvodné slovo Details   PDF
Lucia Paulínyová
 
No 2 (2013) Úvodné zamyslenie Details   PDF
Alojz Keníž
 
No 1 (2012) Vlastné podstatné mená v informačno-propagačných textoch Details   PDF
Jitka Parobeková
 
No 10 (2021) Vplyv predprekladovej recepcie na kvalitu prekladu Details   PDF
Martina Smáková
 
No 3 (2014) Vybrané aspekty prekladu v nových médiách: translátor – multimediálny text Details   PDF
Katarína Dlhošová
 
No 3 (2014) Vybrané aspekty prekladu v nových médiách: translátor – multimediálny text Details   PDF
Katarína Dlhošová
 
No 5 (2016) Vybrané poznámky k slovenskému prekladu seriálu Glee v kontraste s jeho českou verziou alebo Ako vyzerá (ne)profesionálny preklad Details   PDF
Ester Demjanová
 
101 - 125 of 134 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>