No 3 (2014)

Table of Contents

Úvodné slovo PDF
Alojz Keníž 5-6

Štúdie

Dôležitosť formálneho prekladateľského vzdelania v umeleckom preklade PDF
Zuzana Benková 9-27
Vybrané aspekty prekladu v nových médiách: translátor – multimediálny text PDF
Katarína Dlhošová 28-41
Empirický výskum súčasných podôb kritiky literárneho prekladu na Slovensku PDF
Barbara Ďurčová 42-52
Kam až siaha práca audiovizuálneho prekladateľa? Formy sprístupnenia AV diel nepočujúcim a nevidiacim PDF
Lucia Kozáková 53-65
Integrovaná výučba odborného prekladu PDF
Zuzana Kraviarová 66-81
Translation into a foreign language: theoretical aspect PDF
Xenia Liashuk 82-89
Stručný prehľad techník tlmočníckej notácie PDF
Lýdia Machová 90-105
Cvičenia na rozvíjanie tlmočníckych zručností u študentov PDF
Pavol Šveda 106-116
Miroslav Válek po anglicky: preklad ako dotyk sprostredkujúci prirodzenosť PDF
Igor Tyšš 117-133
Audiovizuálny preklad vo svete semiotiky PDF
Ján Želonka 134-142