Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 5 (2016) Výhody a nevýhody nástrojov CAT v praxi Details   PDF
Barbora Vinczeová
 
No 9 (2020) VÝSKUM REDAKČNEJ PRAXE NA SLOVENSKU Details   PDF
Matej Martinkovič
 
No 4 (2015) Využitie nástrojov sebareflexie vo výučbe tlmočenia na slovenských univerzitách Details   PDF
Lýdia Machová
 
No 2 (2013) Využívanie klasifikačných prostriedkov v medzikultúrnej komunikácii Details   PDF
Ivo Poláček
 
No 7 (2018) Význam prekladateľskej koncepcie v audiovizuálnom preklade Details   PDF
Beáta Macková
 
No 10 (2021) Vzťah pamäte a skúsenostného komplexu v kontexte prípravy na tlmočenie Details   PDF
Lucia Podlucká
 
No 2 (2013) Základné zásady tlmočníckej notácie Details   PDF
Lýdia Machová
 
No 9 (2020) ZAMERANIE A DISTRIBÚCIA POZORNOSTI AKO PREDIKTORY ÚSPEŠNOSTI PRI SIMULTÁNNOM TLMOČENÍ Details   PDF
Lucia Švecová
 
No 6 (2017) Zásada textovej (ne)úplnosti a jej význam v preklade na príklade kritiky prekladu Details   PDF
Marián Kabát
 
126 - 134 of 134 Items << < 1 2 3 4 5 6