Author Details

Bukaiová, Adriana

  • No 7 (2018) - Štúdie
    Preklad a adaptácia proprií v animovaných filmoch pre deti
    Details  PDF
  • No 9 (2020) - Štúdie
    POSTUPY A STRATÉGIE V TVORBE AUDIOKOMENTÁRA PRE NEVIDIACEHO DETSKÉHO DIVÁKA
    Details  PDF