Author Details

Janecová, Emília

  • No 1 (2012) - Štúdie
    Preklad pre audiovizuálne médiá v kontexte slovenskej teórie, kritiky a didaktiky prekladu
    Details  PDF
  • No 2 (2013) - Štúdie
    Multikultúrne špecifiká v preklade prózy amerických etnických menšín. Interpretácia a analýza originálu a prekladu románu K. Hosseiniho
    Details  PDF