Dabing ako rozhodujúci faktor pri recepcii audiovizuálneho diela?

Michaela Wolkommerová

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.